מימון למוניות ולמספר ירוק

פמה היא הכתובת המועדפת בכל הקשור למימון מוניות. 
כנהג מונית, אנו מציעים לך מספר אפשרויות:

1. מימון לרכישת מונית חדשה או משומשת. 
2. הלוואת אקספרס לרכישת המספר הירוק (רשיון להפעלת מונית) עד 125.000 ₪.

3. הלוואת אקספרס לכל מטרה עד 125,000 ש"ח כנגד שיעבוד "מספר ירוק" קיים.


 

בדוק עכשיו זכאות להלוואה מידית עבור הרכב החדש שלך
20,000 ₪
150,000 ₪
60,000
אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל